Det viktigaste inom både jakt och spårande är att hela tiden hålla sin hund motiverad. Detta görs genom att mycket tid läggs ner och att hela tiden belöna och berömma hunden. Håll träningarna korta men intensiva då hundar tröttnar fort. Blanda heller inte ihop de olika träningarna. Apportering kan till viss del likna jakt men bör hållas isär för att inte förvirra hunden.

Nosens egenskaper

Hundens nos har två funktioner; att andas och för att lukta. Nossystemet är utvecklat så att en del används till att urskilja dofter medans den används för att andas. Detta gör även att hunden kan andas in och ut samtidigt. Då den dessutom kan lukta i 3-D har den förmågan att kunna urskilja var i rummet det doftande föremålet befinner sig. Som om inte det vore nog så kan hunden även lukta upp till 100.000 gånger bättre än människan.

Att spåra innan jakten

När man ska lära sin hund att börja spåra kan man starta redan när den är mellan 5-12 månader gammal. Det är heller aldrig försent att lära sin hund att spåra. Spårhundar används inom en rad olika yrken. De jobbar med att spåra försvunna barn, människor och kriminella inom polis och militärväsendet. De hittar droger och andra olagliga substanser på tullar och flygplatser. När de utvecklat spårandet till en tillräckligt hög nivå kan de sedan övergå till jakt. De främsta egenskaper som en jakthund har är snabbhet, luktsinne, apporteringsinstinkt och uthållighet. Det är dessutom skillnad på olika jakthunder då de jagar av olika anledningar. Hundar som sysslar med rävjakt arbetar till ecempel på ett helt annat sätt än hundar som apporterar fåglar. Oavsett arbetsuppgift är det är viktigt att ha en bra försäkring till sin jakthund då risken är stor att hunden skadar sig i arbetet. I annat fall kan det bli riktigt kostsamt.